Technical and Business visits

Adress: Umeå Visa karta

Adress: Umeå

Hållbara Umeå har mycket att erbjuda. Det kommunala bolaget Kompetensspridning i Umeå AB har bildats med syftet att exportera kunskap kring hållbara städer.

Genom projektet Technical visits kan vi dela med oss av vår erfarenhet och erbjuda både studiebesök, utbildningar, praktikplatser, förstudier och beställarstöd. Vi kan erbjuda 11 olika studiebesöksprogram, alla med mycket intressant innehåll. Inom studiebesöksprogrammen finns dessutom alternativ till ytterligare fördjupning.

Det kan exempelvis gälla avfallshantering med alternativen deponering eller återvinning. Vi vet också att många besökare har specifika önskemål och möjligheten finns då att vi tillsammans skräddarsyr studiebesöken så att det bäst passar er.

Studiebesöksprogrammen behandlar följande områden:
· Environmental awareness
· Avfallshantering
· Energi
· Hållbart byggande
· Samhällsplanering
· Road Ecology
· Luftmiljö
· Hållbara transporter
· Vatten- och avloppsrening
· Hållbara företag
· Förorenade områden

Show more

Om denna aktivitet