Umeå stads kyrka

Adress: Storgatan, 90110 Umeå Datum: Tisdag 2 jan 2018 - torsdag 10 jan 2019 Visa karta

Adress: Storgatan, 90110 Umeå

Umeå stads kyrka är en av de största nygotiska stadskyrkorna i tegel. Den uppfördes 1892-94 efter ritningar av Fredrik Olaus Lindström som en treskeppig hall med tvärskepp. Koret vetter mot öster och är femsidigt. Sakristian är byggd i vinkeln mellan koret och ena korsarmen. I nordväst reser sig ett sidoställt torn vars bottenplan fungerar som vapenhus.

Kyrkan har en katedralliknande utformning med rikt artikulerad arkitektur, betonad främst genom strävpelare, portalernas tympanon ( halvcirkelformade stenar ), de varierande typerna av fönster och tornets toureller (små torn). Den stilfulla interiören täcks av höga stjärnvalv och kryssvalv. Genomgripande förändringar av interiören vidtogs 1937 och 1983 under ledning av Knut Nordenskjöld respektive Rolf Bergh. Under den sistnämnda perioden flyttades altaret med altarskåpet fram. Därmed kommer prästen närmare församlingen och en större känsla av gemenskap skapas. Bakom altaret finns den s k Lillkyrkan, som nyttjas vid bl a morgonmässor och andra mindre gudstjänster. Korets glasmålningar har renoverats och är i sitt nuvarande skick synnerligen värdefulla. Andra liknande 1800-talsmålningar ute i Europa blev i allmänhet förstörda under andra världskriget. Målningarna i denna kyrka tillhör de få bevarade. På södra sidan mot älven ses tillbyggnaden med två plan. Första söndagen i advent 1984 återinvigdes kyrkan under medverkan av bl a dåvarande biskopen för Luleå stift, Olaus Brännström. Arkitektoniskt påminner Umeå stads kyrka om Uppsala domkyrka.

Show more

Tillfällen

Datum    
25 Feb
Söndag 25 feb 2018
26 Feb
Måndag 26 feb 2018
27 Feb
Tisdag 27 feb 2018
28 Feb
Onsdag 28 feb 2018

Om denna aktivitet

Avstånd

  • Centrum
    Umeå Centrum 0,4 km