Brånsjön

Adress: Brån Datum: Lördag 1 apr 2017 - torsdag 30 nov 2017 Visa karta

Adress: Brån

I Brånsjön, nära Vännäsby, kan rastande och häckande fåglar frossa i häpnadsväckande mängder insekter. Sjön är också en av Västerbottens riktiga pärlor för oss som uppskattar utflykter i naturen. Ta med välfylld fikakorg och kaffetermos. Vid sjöns fågeltorn njuter du sedan av vacker och rik Västerbottensnatur.

Brånsjön är troligen Västerbottens mest kända fågelsjö, och ligger vackert belägen i jordbrukslandskapet i Umeälvens dalgång i Vännäs kommun. Brånsjön är en grund och näringsrik sjö, med ett vattendjup som varierar från bara någon decimeter till en meter på de djupaste platserna. Större delen av sjön är täckt av vattenvegetation som fräken, starrarter och Kråk klöver och de öppna vattenytorna är ganska begränsade.

Historiskt hävdade man våtmarkerna kring sjön genom slåtter eller kreatursbete, men detta har upphört sedan länge. Kring sjön finns mer eller mindre smala bårder med strandskog, dominerade av björk och videbuskage. Främst öster om sjön ingår jordbruksmark i det skyddade området. Vid utloppet på sjöns östra sida finns en pumpstation som har till uppgift att reglera vattennivån i sjön.

Häckningsplats
Brånsjön är en viktig häckningsplats för ett flertal fågelarter, med arter som svarthakedopping, gråhakedopping, sångsvan, flera arter av änder, dvärgmås och ortolansparv. Under sommaren är Brånsjön en viktig lokal för änder under deras ruggning (fjäderbyte). Under våren kan man ofta se stora antal av änder, gäss och vadare rasta på åkrarna kring sjön, med siffror på t.ex. upp emot 5000 brushanar samtidigt. Även antalet sädgäss är ofta stort.

Området är ett skyddat naturreservat och natura 2000 område.

Show more

Tillfällen

Datum    
23 Okt
Måndag 23 okt 2017
24 Okt
Tisdag 24 okt 2017
25 Okt
Onsdag 25 okt 2017
26 Okt
Torsdag 26 okt 2017